Gokken en loterijen in de Bijbel

In de Bijbel zijn een aantal gebeurtenissen terug te vinden waaruit blijkt dat ook daar loten, loterijen en loting plaats heeft gevonden. ” Men werpt loten in een mantel , God bepaalt hoe het valt. ”  Hier een aantal voorbeelden.

  • Om de plek van Judas op te volgen werd er onder de apostelen geloot.
  • Nehemia organiseerde een loterij om uit te maken wie er binnen de muren van Jeruzalem mocht wonen.
  • Jozua gokte om te bepalen hoe het land zou worden verdeeld onder de verschillende bevolkingsgroepen.
  • Echter wordt er in de Bijbel niet geloot voor het plezier of als doel er veel geld mee te winnen

Wil je ook meespelen met de loterij en lot kopen? Laat je informeren op deze website